Välkommen!

Veddige Buss & Transport AB är ett företag med 50-åriga anor. 1995 övertog jag, Hans-Olof Nilsson, företaget från mina föräldrar. Företaget hette då Veddige Taxi & Buss, men eftersom buss och godstrafiken blev den ledande delen i företaget, ledde det även till ett namnbyte.

Idag är busstrafiken vår huvudsakliga sysselsättning.

Min ambition är att hålla hög kvalité med konkurrenskraftiga priser och personlig service.

Våra kunder består dels av Region/Landsting, Kommuner gällande skoltransporter m.m., samt Resebyråer och alla slag av föreningar och grupper.

Under Veddige Buss & Transport AB finns två dotterbolag.
VMA Industrilokaler AB samt sedan 1 aug 2016 Karl-Gustavs Taxi AB, som i samband med övertagandet bytte namn till Karl Gustavs Buss AB