Lokalrenovering

Förberedelser inför bygget av ny tvätthall har börjat!


Perra och Dole visar sina snickartalanger


Här borras det efter Bergvärme!

Nya tvätten som prövas av Jens

 

Kolla in filmen!!!