Stöten

Så här kan det se ut på skoresorna till Stöten